лаборатории

През канала в град още зареждащ се (рендация, не израждане) оставен в нощно положение и потънал в шум наподобяващ мъгла с цел спестяване производителна мощ. Монадичен град, захванат във всички парадокси на каналите, филтрите, тръбите, ██████ и въобще всякакви дупки. Град подобен на килия, бегло напомнящ атом, стая без прозорци и врати, в която всичко се случва от вътре, камера обскура.

Следва мокро дело срещу разума


странни операции

Ако вечерта показва нещо то това най-вероятно е абсолютно недовършения характер на обитавания от нас свят. Нито реализация на изкуството като живот, нито завземането на всекидневието от технологията - това което се случва вечер е подготовката за стъпването отвъд , за премахването на хилядо-костенурковата основа на Земята и дори и за загубата на собствените ни тела. ███████, в чиито лаборатории изниква ██████ дива и животинска подобно древните култове.

Циклопичен Вавилон, открит под ███████ мълчи но не поради колапс а заради апатия, гражданите му са оптимизирани до утилитарни зверове нямащи нужда от мръсното разхищение на всекидневието, те предпочитат стерилизирани и подръчни източници на серотонин и допамин. Поведенчески канал, невронормативност, вавилоновата кула самозакопаваща се сумдамбулски към земните дебри.


Град подобен на килия

Лъча не прониква през ████ ████, технологичната себе модификация идва през канала, през замърсената вода, през ████████ наркотик, зъбите бивайки те на върколажки или машинни са винаги вече окървавени, все пак той се репликира нощем, чрез зараза.

Това което е репресирано в случая не е самата маза, ада не е репрезентиран а въплътен, но в кухите стени, в канала на външността, в артериалната система от тръби и кабели. шахти и всичко което предпоставя към корупция на вертикално артикулираното пространство. Законите, виденията и молитвите и на по ниско ниво командите, съобщенията и отчетите, създават релация между стратите. Божите думи текът надолу, ниво по ниво и са медиирани на всяко.


Циклопичен Вавилон

Студена красота която не допуска всекиго до себе си. Препоръчано е да се пази дистанция и да се наблюдава през дигитална рамка.

Усеща█ че, това тялото влиза в странно състояние, отварящо се към ембрион на потенциален отговор. Телесността означава че, имаш поне някакъв рапорт с крайните перцепции дори и объркано и хаотично.

Виж тези странни операции на инвокация на тяло създават всякакви проблеми, но важното е защо го правим.

Да не се забравя: ████ █████ ██ █ █ ██ ███ █████ ████ ████████ ██


корупция на вертикално артикулираното пространство

Лайбниц безсънно рисуваше линейни и числени табулации. С тях украсяваше вътрешните стени на монадата. Дупките заместват гънките. Диадата градските информационни табла срещу системата на прозорец-провинция. Стая или по-точно апартамент, напълно покрит в линии с променлива модулация. От съществено значение за монадата е мрачния му фон: всичко, което аз съм извлякъл от него и нищо което да излиза или влиза от отвън.


В Тракъл Ланд открива ликантропния вектор на нетърпеливостта

Животинското не е състояние, вид или естество а комплекс прерязан от всякакви пътувания, тъмен свят на сенки, на отхвърлени варианти и провали, свят на рестарта и отновото. Тъмнината тук е естествено тъмнината на другия. Значението се шляе тук и там, едни странни остатъци от вид вече изчезнал, само за да се появи отново като нещо друго от вътре, от еволюция наглеждана само от хищния поглед на хищни очи. Точно в Тракъл Ланд открива ликантропния вектор на нетърпеливостта, на спазмалгично кататоничната болест, защото те са вирулентни реликви на участ, на аборт, на метеоритно падение.


елдрич варна

Настоящият документ представлява теоретична фикция, представена като фиктивна сгъваема туристическа карта, създадена специално за изложбата Ре:Процес. Тя е опит за шизоаналитичен дерив-дневник, обсъждащ Ник Ланд, градската инфраструктура, Ликантропизма, патканите, Тракл, Лайбниц, сгъвката на Делоз, фалшификация на превода и подобни мътни маневри. Оригиналната карта е открита в Архива на община Варна и датира от 1923 година, като по-късно е манипулирана с ранния генеративен изкуствен интелект Disco Diffusion (също е използван за видео инсталацията, съпътстваща изложбата). Нотацията на секторите на картата е са символи генерирана от изкуствен интелект, като всеки кадрант на картата (комбинация от два символа) отговаря на парче текст.