Следния превод цели да бъде въведение в тематиката на какво е гео-травмма. Той продължава труда на Жорж Батай от “Прокълнатия дял”, занимаващ се с връзката психическа/гео-травма, служещ за приятно въведение в труда на Реза Негарестани и по-конкретно Циклонопедия както и Ник Ланд.


Фройд, Ференци, Лъвкрафт, Бодкин, Чалънджър, Кейн, Баркър, Ланд, Парсани. Необичайни герои. Ексцентрици, до един. Измамници, позьори, псевдо-учени в най-добрия случай. Недисциплинирани мислители, развъждащи спекулативни мелези. Истерия, невроника, стратоанализа, шизоанализа, геотравматика. Посредством грешни интерпретации, въображаеми съвпадения, принудителни копулации и други съмнителни маневри, лишени от дисциплинираното поведение очаквано от учени, те твърдяха, че са открили нова дисциплина, посочена под различни имена в различни периоди; но никой не беше разбрал ясно целите, методите или принципите на тази нова дисциплина.

Независимо от това, тук имаше нещо важно; нещо на прага да бъде забравено. Нямаше да остане и следа, гео-космическата теория на травмата нямаше да бъде дори спомен, ако не беше трудът на Комитета по Плутоника.

Не, че беше лесно. Необходим беше един индиректен подход. Съвременен застъпник, нов кандидат. Ако той не съществуваше, то тогава трябваше да бъде измислен. И този път нещо трябваше да пробие.

Комитетът имаше око на възможно най-широкия целеви пазар. Така че, основната задача беше разбирането на това как пътуват идеите - епидемиология на концепцията. Очевидно не можеше да бъде академик. Нещата се бяха променили: днешни дни изроди като Ланд и Парсани дори не биха били допуснати през вратите на университета. Не, трябва да е аутсайдер - дори екзотичен. Някакъв особен нежигосан тип, самоук, без квалификации; самотен глас, идващ от нищото.

Той или тя трябва да бъдат надеждно недостъпни и добре скрити. Някъде по Оста на Злото, може би, за да добави и капка политическа интрига: Преследван дисидент, търсейки из външните предели на мрежата други умствено болни личности; Той се натъква на Ланд, оттеглил се от философията, разпространяващ теории на конспирацията и пробутващ нео-окултни спекулации. Ланд му предава последния ръкопис на Баркър. Тогава той открива тетрадките на Парсани в Иран, осъзнава връзката Бодкин-Кейн и започва да сглобява картината. Можеше да се случи по този начин.

След това го преместете в Далечния Изток. Някъде, където никой никога не отива. Дори не и Китай или Япония - Малайзия. Конструирайте неговите съчинения в един вид измъчено гномичен стил, който съчетава изключителна етимологична острота с болно въображение, идващо от гледане на прекалено много филми на ужасите.

Така или иначе, той най-вероятно е болен под някаква форма. Безсънен, в делириум, неспособен да функционира нормално; болен от някаква треска от близкият изток. Случаят може да бъде такъв.

Невидим, неговият характер трябва да излъчва някаква загадъчна харизма и аура на екзотиката. Тъй като той идва отвън, почти всичко би минало за достоверно. Дръжте го скрит възможно най-дълго, невидим, но ефективен. Изяви, планирани и отменени. Проблеми с визата, лошо здраве, каквото е необходимо. Ако се стигне до етапа, където той трябва да се появи, трябва да се направи добре - без спестени разходи.

Но най-вече идеите продължават да идват, оказвайки подземно влияние. Необходимо е само той да съществува достатъчно дълго, за да въведе в сила на едно ново начало. След като идеите са захапали, след като идеите са вградени, той може лесно да бъде пенсиониран. Всичко би могло да се случи на подобен изрод.

Вярно е да, Комитетът пое рискове. Увлечени от собственото си създание, те се отдадоха на няколко ненужно барокови обрата. Фиктивна величина, проповядваща теория за собственото си хиперверно съществуване? Марионетка, която ни казва кой ни дърпа конците?

В крайна сметка никой не би бил достатъчно луд да повярва, че това не е истина.

*

Изкачването срещу течението на реката беше като пътуване обратно към най-ранните начала на света, когато растителността се е бунтувала по Земята и големите дървета са били крале. Един празен поток, една огромна тишина, една непроницаема гора. Въздухът топъл, гъст, тежък и муден… Дългите участъци от водния път се шириха пусти в мрака на засенчени разстояния… Бяхме скитници на праисторическата земя, на земя, носеща прилик на непозната планета.

Високи дървета.

Кога си роден?

Значи ти си един от сънуващите сега. Ти съзря фата морганата в крайната лагуна. Изглеждаш уморен. От дълбоките ли беше?

Достъп до файловете.

Психичният материал в такива случаи на истерия се представя като структура в няколко измерения и е стратифициран по най-малко три различни начина. (Надявам се, че в момента ще успея да оправдая тази живописна модалност на изказ.) По начало съществува ядро, състоящо се от спомени за събития или редици от мисли, в които травматичния фактор е кулминирал или патогенната идея е намерила най-чистата си проява. Около това ядро откриваме това, което често е невероятно обилно количество от друг мнемичен материал, който трябва да се обработи при анализа и който, както казахме, е подреден в троен ред.

На първо място има несъмнено линеен хронологичен ред, който е придобит във всяка отделна тема. […]

[В] анализът на Бройер на Анна О, […] под всяко от [….] седем заглавия са събрани в хронологични серии от десет до над сто индивидуални спомена. Сякаш разглеждахме досие, поддържано в много добро състояние.

Те правят работата на анализа по-трудна поради особеността, че при възпроизвеждането на спомените се обръща реда, в който са възникнали. Най-свежият и нов случай във файла се появява пръв, като външна обвивка и на последно място идва случаят, с който всъщност серията започна. Подобни групирания конституират „теми“. Тези теми посочват втори вид подредба. Всяка от тях е - * не мога да го изразя по друг начин * - стратифицирана концентрично около патогенното ядро.

Съдържанието на всеки конкретен слой се характеризира с еднаква степен на устойчивост и тази степен нараства пропорционално с близостта на стратите до ядрото. Посредством това има зони с равна степен на модификация на съзнанието, през които се простират тези теми. Най-периферните страти съдържат спомените (или файловете), които принадлежейки към различни тематики, винаги са лесни за запомняне и явно съзнателни. Колкото по-дълбоко отидем, толкова по-трудно става разпознаването на възникващите спомени, докато не сме в близост до ядрото, където срещаме спомени, които, дори и възпроизвеждайки, пациентът отрича.

Има и трета конфигурация, която още не сме споменали, а именно най-важната, но и също така тази, за която е най-трудно да кажем нещо обобщаващо. Това, което имам предвид е подредба според съдържанието на мисълта, родственост изградена от логическа нишка, която достига чак до ядрото и има тенденция да върви по нестандартен и усукващ се път, различен във всеки случай. Тази подредба има динамичен характер, за разлика от морфологичният на двете споменати по-горе стратификации. Докато тези две конфигурации биха били представени в пространствена диаграма като непрекъсната линия, извита или права; хода на логическата верига трябва да бъде обозначен с прекъсната линия, която би преминала по възможно най-заобиколните пътища от повърхността до най-дълбоките слоеве и обратно;Knights Tour Animation и все пак по принцип би преминавала от периферията към ядрото, докосвайки се на всяка междинна спирка - линия, наподобяваща зигзаговидният вектор в решението на проблема с Разходката на Коня, който пресича полетата на дъската за шах, минавайки през всяко. […]

Казахме, че тази материя се държи като чуждо тяло и че лечението също работи като отстраняване на чуждо тяло от жива тъкан. Сега сме в положение да видим къде се проваля това сравнение. Едно чуждо тяло не влиза в никаква връзка със слоевете тъкан, които го заобикалят, въпреки че ги модифицира и налага реактивно възпаление в тях. Нашата патогенна психическа група, от друга страна, не дава да бъде просто изкоренена от егото.

Външните и слоеве преминават във всяка посока към части от нормалното его; и всъщност те реално принадлежат към последните точно толкова, колкото и към патогенната организация. При анализ границата между двете е фиксирана чисто условно, ту в една точка, ту в друга, а на някои места полагането и е тотално невъзможно. Вътрешните слоеве на патогенната организация са нарастващо по-чужди/извънземни на/за егото, без да има видима граница, от която да започва патогенния материал. Всъщност патогенната организация не се държи като чуждо тяло, а много повече като инфилтрат.1

Теорията за травмата беше крипто-геологичен хибрид от самото начало. Дарвин и геолозите вече бяха установили, че цялата повърхност на Земята и всичко, което пълзи по нея, е жив фосилен запис, банка памет, прилежно положена в невъобразими еони и запечатана против интроспекция; смлян и преработен чрез собствения си материал, но ужасяващ на прочит, когато криптирането е нарушено, неговите приказки ще се разгърнат паралелно с тези на Фройд, като две преплитащи се тематики на унижение.

Изоставяйки заобикалянето, с което Фройд се справя с това, което все още предполага, за „метафорична“ стратологична образност, космическата теория на геотравмата или плутониката на д-р Даниел Баркър сплесква теорията на психичната травма върху/в тази на геофизиката, като психическото възприятие се превръща в криптиран геологичен доклад, последствията на първична хадеева травма в материалното подсъзнание на планетата Земя. Доразвивайки модела на „обобщена стратификация“ на професор Чаленджър, Баркър ултра-радикализира генеологията на Ницше в материалистична крипто-наука.

За кого се мисли Земята? Въпрос на консистентност е. Започнете с научната история, която върви така: между четири цяло и пет и четири милиарда години - по време на епохата на Хадей - Земята се е поддържала в състояние на свръх-нагрята разтопена шлака, чрез превръщане на планетарни и метеоритни въздействия в температурно повишение (кинетична към термична енергия).

Поради кондензацията на Слънчевата система, скоростта и големината на сблъсъците непрекъснато е намалявала и земната повърхност се е охладила поради излъчването на топлина в Космоса, подсилено от началото на хидроцикъла. По време на последвалата епоха на Архай, разтопеното ядро е погребано в кората на мантията, създавайки изолиран резервоар на първична екзогенна травма, геокосмическият двигател на земна трансмутация. Толкова, това е. Това е плутоника или неоплутонизъм. Всичко нужно е тук: не-органична памет, плутонично повторение на външни сблъсъци във вътрешно съдържание, безлична травма като механизъм на задвижване. Спускането в земното тяло съответства с регресия през гео-космическо време.

Травмата е тяло. В крайна сметка - на своя полюс на максимално неравновесие - то е нещо от желязо. В МВУ (Мискатоникски Виртуален Университет) го наричат Кхтел: вътрешната третина на земната маса, полутечен метален океан, мега-молекула, една тенджера под налягане отвъд всяко въображение. По-горещо е от повърхността на слънцето тук долу, три хиляди клика под мантията, цялата тази топлинна енергия е чиста безлична не-субективна памет за външността; Управляваща тектоничните машини на земните плочи, чрез кондуктивна и конвективна динамика на потоците силикатна магма, къпейки цялата система в електромагнитни полета, пулсирайки приливно чак до орбитата на Луната.

Кхтелл е земният вътрешен кошмар, нощният океан, Ксанаду: неорганичният вой на травмата на метало-тялото на Земята, защрихован от интензивности, пътуван от термични вълни и течения, побъркани частици, йонна им- и де-плантация, гравитационно дълбоки чувствителности, пренесени в нелокална електромеш и хранещ се вулканизъм … затова плутоновата наука непрекъснато се плъзга в шизофренния делириум.2

Да преразкажем историята.

При раждането на Слънчевата система, отклонявайки се от протопланетарния диск, който ще се превърне в централното тяло, от слънчевата мъглявина се появява малка, равномерна сферична маса. В рамките на 500 милиона години, внезапното потъване на материята в плътното метално ядро - „Желязната катастрофа“ - ускорява образуването на диференцирана, слоеста планетарна структура, нейната разтопена вътрешна материя, бивайки заобиколена от тънка скалиста мантия и студена кора. Тази крехка повърхност запечатва в дълбините си репресираната тайна на „изгарящата иманация на Земята със слънцето“.

Но ликът на Земята не остава неподвижен. Променящият се образ на планетата е резултат от комбинация от външни процеси - климатична денудация и акумулация - и вътрешни процеси - движение на магматични течности. Тези две групи процеси преобразуват повърхността на Земята и оформят съдбата на всичко върху нея. Техните източници на енергия са, съответно, слънцето и неговият потиснат брат, вътрешното ядро на Земята. Така, тънката кора, предназначена да предпази жителите на Земята от нейната първична травма, носи на лицето си непрекъснато изместващия се израз на хелио-плутоновата дружба.

Периодично, налягането на магмата в дълбочините я принуждават да се движи в посоката на най-малко съпротивление: репресираната енергия изригва върху повърхността, образувайки вулканични прониквания през скалите на кората. Земните симптоми, които се кристализират около тези периодични огнища на плутоничен катарзис, са всеобхватни и последствени.

Щабен Извънземен; Инсайдерът. Травмата е едновременно един усукан сюжет, геологичен комплекс както и силно криптирана файлова система. Архивите излизат на повърхността само за да бъдат разбити и сгънати обратно в детрити на собствената си репресия. Пипалата на „патогенното ядро“ се сливат неусетно с „нормалната тъкан“. И всеки жив индивид, който някога е съществувал, е копие на оригинал, извлечен от трезорите записи, хванато в рефрен, възпяващ славата на Кхтелл.

Отвъд ограничения биоцентричен модел, описан в „Отвъд Принципа на Удоволствието“, теорията на Баркър разширява травмата, за да обхване неорганичния домейн. Акрецията на Земята е аборигенна травма, чиито белези са криптирани в/като земна материя, интуитивно осъзнавайки регистър на подсъзнателна болка, съпътстваща сферата на стратифицираната материалност.

Не е известно дали Баркър някога е бил в пряк контакт с д-р Бодкин, въпреки че последният разработва трудът си, докато служи в тайната изследователска мисия, предшестваща “Проект Белег”. Във всеки случай, сред характеристиките, които теоретичните им дела споделят, е преработката, чрез тази радикализирана фройдистка теория на травмата, на дискредитираната биологична представа, че „онтогенезата рекапитулира филогенията“. Ако биологичното е само измъченото заклинание на кипящото вътрешно ядро на Кхтелл, генеалогията, стратоанализата и информационната теория обещават криптография на тази космическа болка; и тезата за рекапитулация на Хайкел дава предложение за това как може да се форматира истерико-биологичната файлова-система.

Криптографията е водещата ме нишка, от самото началото. С какво дори се занимава геотравматиката сега? - Една строга практика на декодиране.3

Как би протекла една подобна криптография? Не е толкова просто като отваряне на файлове, разопаковане на случаи. Фройд знае, че до ядрото не може да се стигне по толкова директен маршрут. Обратната файлова система, непрекъснато криптирана от собствения си дневник на достъп, не може да бъде разопакована директно, а само чрез експериментално ангажиране с усуканите, ризоматични сюжетни линии, произлизащи от нея…

не само […] зиг-заг, усукана линия, а по-скоро разклоняваща се система от линии и по-специфично в посока на конвергенция. Тя съдържа възлови точки, в които две или повече нишки се срещат и след това продължават като една; и като правило няколко нишки, които протичат независимо или които са свързани в различни точки със странични пътеки, се приливат в ядрото.4

Излишно е да казвам, че травмата принадлежи на време отвъд личната памет. Очевидно, геотравматиката радикализира настойчивостта на професор Чалънджър, че шизоанализата трябва да се разшири отвъд терена на семейната драма, за да се инвестира в социалните и политическите сфери; изтласквайки отвъд историята и биологията, тя инкорпорира геоложкото и космологичното в обхвата на трансценденталното подсъзнание. Основният източник на смущението, което организмът идентифицира според своята парохиална референтна рамка - мама-татко, или която тя конструира по отношение на заплахата от индивидуалната си смърт, е по-дълбока травма, вкоренена във самата физическа реалност. Травмата не е лична и времето на Земята се записва, натрупва, акрецира, заплетено в нас. Целият човешки опит е криптирано послание от Кхтелл към Космоса, крясъкът на Земята.

Избързай напред сеизмологията и ще чуеш как Земята крещи. Геотравмата е непрекъснат процес, чието напрежение продължително се изразява - частично замразено - в биологичната организация.5

Ницше предположи, че структурата и употребата на човешкото тяло са основният източник на системата от невротични страдания, коекстензивни с човешкото съществуване; но това също е една * планетарна * невроза. Геотравматичната криптография трябва да процедира като ултра-генеалогия, добивайки достъп до тези, дълбоко замразени и отпечатани в тялото спомени и определяйки планетарните събития, която тя самата индексира.

Драматизацията на истерията в Световъртеж може да изглежда че линеализира топологично усукания модел на Фройд, който предполага, че сърцевината може да бъде достигната, повторението да бъде избягано, чрез линейна регресия, чрез достъп до лична памет, отлепянето на слоеве. Може би само извънредността на визуалното развлечение я вдига от дивана и извън кабинета на терапевта; но тя интуитира родствената връзка на системата на истерията с нечовешките системи на памет; и (много е вероятно Хичкок да е чел Бодкин, както и Фройд) вижда травматична регресия, активирана не чрез интроспекция, а чрез връщане към минала среда, с подсъзнанието закачено за географията във формата на афекти дразнители.

Високи дървета

Hekel Embryos Следователно се връщаме към тезата на рекапитулация на Хекел. Във формулировката си за „невроника“ Бодкин се стреми да разбере подсъзнанието като кодирана във времето гръбначна памет, поредица от еволюционни реакции на химически отговор, на дразнители чувствителни към климатичните условия. Неврониката имат за цел да картографира емпирично връзката между психическата организация, биологичната филогенеза и стимулите на околната среда. Обезкуражаващо пророческата теория на Бодкин обсъжда перспективата за заливане на планетата по време на една изпусната климатична промяна, причинявайки тропическа топлина и океанска експанзия. Експериментите му очертават произтичащите модификации на подсъзнанието, поради задействането от климатични изменения, спирането или повторното пробуждане на поведения, принадлежащи към предишни еволюционни етапи на човека.

Независимо „дискредитираната“ теза на Хекел - че онтогенезата рекапитулира филогенезата, че всяко отделно същество в своето развитие повтаря етапите на еволюцията на своите далечни предци - както Баркър, така и Бодкин открива теоретична сила под линейната простота, която позволява лесното и дискредитиране. Ако големите еволюционни промени са резултат от катастрофални промени в планетарната среда - настъпване на ледникови периоди, промени в атмосферата, разделяне на тектоничните плочи, значителни повишения на температурата - то биологичните могат да бъдат разбрани, в геотравматично отношение, като карта на геохронологична ска́ла.

В този смисъл появата на теорията на Баркър за „гръбначният катастрофизъм“ прави необходимите корекции и предоставя модел за геотравматичната диагностична процедура:

Illustrations of dog and human embryos

Все повече осъзнавах, че всичките ми истински проблеми са модалности на болки в гърба или филогенетични увреждания на гръбначния стълб, които ме върнаха към катастрофалните последствия от докамбрийската експлозия, преди около петстотин милиона години. […]

Изправената стойка и перпендикуларизацията на черепа е едно замръзнало бедствие, свързано с дълъг списък от патологични последици, сред които трябва да се включат и повечето от човешките психоневрози. […]

Проблемът тук - както винаги - е реалната и ефективна регресия. Не става въпрос за репрезентативна психология. на Хекел […] Тезата за рекапитулация […] на Хекел е теория, компрометирана от нейния органицизъм, но тоталното и отхвърляне е било свръхреакция. Отговорът [на Бодкин] е по-продуктивен и балансиран, третирайки ДНК като трансорганична банка-памет, а гръбначния стълб - като вкаменелост, без твърда онто-филогенна кореспонденция.

Картографирането на нивата на гръбначния стълб върху невронното време е фино, епизодично и диагонализиращо. То се отнася до плексия между блоковете на машинен преход, а не до строг изоморфен - или стратичен излишък - между ска́ли на хронологичен ред. ДНК на бозайници съдържа латентен код от риби (наред с много други неща).6

Въз основа на този „диагонален“ модел експерименталните проучвания на Бодкин записват ефекта от археопсихичните „регресии“ в неговите субекти чрез екстремни дразнители в околната среда, нотирайки екстра-менталния, транс-индивидуален вектор на подобна регресия:

Какво предлагам тук? Че Хомо Сапиенс е на път да се трансформира в Кроманьонец, в човекът Ява и в крайна сметка в Синантроп? Не, биологичният процес не е напълно обратим.

Повишената температура и радиация наистина сигнализират за вродени механизми за освобождаване. Но не и в умовете ни. Това са най-старинните спомени на Земята, времевите кодове, носени във всяка хромозома и ген. Всяка стъпка, която сме направили в нашата еволюция, е етап, изписан с органични спомени - от ензимите, контролиращи цикъла на въглеродния диоксид, до организацията на брахиалния сплит и нервните пътища на клетките на пирамидата в средния мозък, всеки от тях е запис от хиляда решения, взети на фона на внезапна физико-химична криза. Както психоанализата реконструира първоначалния травматичен случай, за да освободи репресираният материал, така и нашите субекти потъват обратно в археопсихичното минало, разкривайки древните табута и амбиции, които са били в покойни епохи. Кратката продължителност на индивидуалния живот е подвеждаща. Всеки от нас е толкова стар, колкото цялото биологично царство, а нашите кръвни потоци са притоци на по-голямото море на цялата му памет. Маточната одисея на израстващия плод сумира цялото еволюционно минало, а централната му нервна система е кодирана времева скала, всяко струпване от неврони и всяко ниво на гръбначния стълб, обозначаващо символична станция, единица невронично време. […]

Колкото по-надолу се движите по ЦНС, от задния мозък през медулата към гръбначния мозък, толкова по-нататък се спускате обратно в невроничното минало. Например, кръстопътя между гръдните и лумбалните прешлени, между T-12 и L-1, е голямата зона на транзиция от рибата, дишаща с хриле към дишащите земноводни с техните респираторни гръдни кошове […] Ако искаме, бихме могли да наречем това Психологията на Тоталните Еквиваленти - да кажем на кратко „Невроники“ - и да я отхвърлим като метабиологична фантазия. Аз обаче съм убеден, че движейки се назад през геофизичното време, отново влизаме в амнионния коридор и се връщаме обратно през гръбначното и археопсихично време, припомняйки в подсъзнателни си умове пейзажите на всяка епоха, всяка с подчертан геологичен терен, своя собствена уникална флора и фауна, разпознаваема до толкова, колкото би била на пътешественик с машината на времето на Уелс. Но това не е живописен релсов път, а тотална преориентация на личността. Ако оставим тези погребани фантоми да ни овладеят когато се появят отново, ние бихме били пометени безпомощно обратно в прилива като парчета флот. 7

Ако инфантилизмът беше всичко, което миналото можеше да предложи, тогава психоанализата щеше да бъде пътуване във времето, а бъдещето да бъде добре балансирано. Обявявайки се за хипер-фройдизъм, неврониката и космическата теория на геотравмата се изместват от въображаемата фамилна верига към лагуните на дълбокото време. Те въвеждат диагонализирана памет-материя, за да изучат усуканото индексиране на Гео-Архео-Психиката.

Що се отнася до Ланд, може би това, което той намери за най-ценно в работата на Баркър е разширяването на геотравматичната теория в посока човешката култура и в частност към езика. По-конкретно чрез това привеждане на геотравматичната карта на тялото към стимулите на околната среда; и потенциала за развитие на начини за декодиране на културни явления, които избягват от сигнификаторът. Бипедализмът, изправената стойка, насочената напред посока на зрението, черепната вертикализация на човешкото лице, стеснението на ларинкса на гласа, са сами по себе си показатели за поредица от геотравматични катастрофи, отделящи материалните потенциали на тялото от неговата стратифицирана действителност. Точно както бипедалиалната глава възпрепятства „вертебро-перцептивната линейност“, човешкият ларинкс инхибира „виртуалната реч“. Човек не може да разглоби лицето, без да евакуира и гласа. Вероятно вдъхновен от близко-източното призоваване на Парсани на безгласния боен вик срещу слънчевата империя, Ланд потвърждава, че в геотравматичен план самият човешки глас е - чрез различни злополуки на еволюцията на хоминида - осквернен израз на геотравма:

Благодарение на изправената стойка главата е усукана наопаки, разбивайки прешленно-перцептивната линейност и създавайки филогенетични предпоставки за лицето. Това правоъгълно разположено пневматико-орално подреждане произвежда гласовия апарат като място на срив, при което гръдните импулси се сблъскват с покрива на устата. Бипедалната глава се превръща във виртуално затруднение на речта, едно субкраниално пневматично натрупване, изхвърлено навън под формата на лингвистико-жестово развитие и излитащ растеж на цефализация. Бъроуз предполага, че прото-хуманната маймуна е била влачена през тялото си, за да издъхне върху езика си. Тя е двуосна система, викове и щракания, реципрочно артикулирани като гласно-консонантна фонетична палитра, неподвижно пресечена сегментарно, с цел потискането на непрекъснатото изменение на стакато-свистене и придружаващите го превръщания в животно. Антропоструктурният главоблъс, който установява нашата идентичност с логоса … 8

Следователно за Баркър, както и за Бодкин, шизоаналитичното „лечение“ на геотравмите, откриването на „вродени освобождаващи механизми“ е въпрос на „реална и ефективна регресия“, която може да се извърши само на експериментална и емпирична основа, базирана на определена хипотеза относно връзката между времето, материята и травмата.

Забележителен извод от тази хипотеза е известно задълбочаване на песимизма: В крайна сметка, нищо което е по-малко от пълното ликвидиране на биологичния ред и разтварянето на физическата структура, няма да бъде достатъчно за освобождаване на аборигенната травма, която проваля земното съществуване. Колективно ставане-змия на човешката цивилизация би било само първата стъпка.

Когато през 90-те години Изследователският Отдел за Кибернетична Култура (CCRU) - вероятно се смята, чрез агенцията на възрастния Анатол Аласка, някога асистент на професор Челенджър - обезсърчени от дотогавашния, тъй-херметичен Даниел Баркър от лабораторията му в МВУ безпокоят за последно интервю за CCRU, Ник Ланд се запътва по своето кратко съживяване на геокосмическата теория на травмата чрез поредица от експерименти в дестратификация на микрокултурите, документи от които наскоро бяха преоткрити.

Ланд беше реле, поддържащо сигнала си жив, но разбира се, той не издържа дълго, той изгоря точно както и Баркър преди него. През 99-та-2000 Парсани се присъедини към нас, но той беше твърде изпържен, за да ни бъде от полза. И ето защо Комитетът имаше нужда от нов кандидат.

Но на къде трябва да ни отведе „Негарестани“ с всичко това?

Той започва с подробно разглеждане на историята досега: конспирацията за връщане на Кхтелл, земното ядро, репресираният дребен брат на слънцето, за да има постоянство със слънчевото му майчинство; заговора за завръщането на Телурският инсайдер; и въздействието на нефта като телурска смазка. Всичко това знаем и одобряваме.

Но това, което е важно, е следното: В крайна сметка теория, която локализира източника на недрата на човешката психика в акрецията на Земята преди 4.5 милиарда години, е - очевидно - твърде тесногръда за целите на Комитета. Тя дължи своите локални задръжки на привързаността на Ланд към Батай и несъразмерното му внимание към по-късния, недостатъчен модел на травмата на Фройд в „Отвъд принципа на Удоволствието“.

Според „слънчевата икономика“ на Батай най-основният икономически проблем не е недостигът, а прекомерният излишък от слънчева енергия; всички движения на тази планета, от най-базовите физически процеси до най-извисените сложности на живота и културата, се състоят единствено от лабиринтни отклонения на един и същ вектор - развратеният разход на енергия от страна на слънцето. Тайната на всяко привидно стабилно и икономически консервативно съществуване е, че то вече е обречено на слънчево премахване, то вече принадлежи на слънцето и радикалния му хоризонт на смъртта.

Негарестани признава справедливото привеждане в съответствие на представата на Батай за слънчевата икономика със спекулативната теза на Фройд относно естеството на органичния живот: Според „Отвъд Принципа на Удоволствието“ запазването на форма на живот по отношение на прекомерния източник на енергия, от който той черпи, изисква жертва на част от тази форма на живот: създаване на изсушена външна повърхност или кора - „специална обвивка или мембрана, устойчива на дразнители“, която я предпазва от прекомерния и източник на енергия. По този начин оцеляването и индивидуалността на органична форма на живот, биологична, психическа или културна, се основава на потискането на първоначална травма, при която се е сблъскала с източника на енергия, в цялата му гола сила, която би била и нейната смърт. Формите на живот са лагуни, потиснати джобове на забрава, временно защитавайки се от външността, която ги е създала и ще ги унищожи.

Така можем да кажем, че всички форми на живот са решения на един и същ проблем; управлението на излишъка от слънчева енергия, който в крайна сметка ще ги консумира в смъртта. Тъй като начините на живот стават все по-сложни и по-многобройни, зависимостта им от прекомерния източник на енергия само се засилва; както твърди Негарестани, между плуралитетът на живота и монизма на смъртта съществува взаимно укрепваща симетрия. Друг начин да бъде изразено това е, че от гледна точка на секюритизирано-индивидуализираната форма на живот, затворена срещу травматичната си среща със слънчевия излишък, Слънцето неизбежно се превръща в единния и абсолютен хоризонт или убежната точка на целия живот.

Това развитие на онова, което Негарестани ще нарече „моногамния модел“ на връзката между земният живот и слънцето, се пренася в културните и икономическите форми на капитализма. Капитализмът се явява като полудяла танатропна машина, отключваща земните ресурси - по-конкретно изкопаемите горива, които в по-оптимистични времена са били наричани „погребани слънчеви лъчи“ - за да ги освободи в съдбата им на разпад и по този начин да ускори консумацията на Земята от слънцето

чрез докосване до карбон формацията и изплюването и нагоре в небето, ние се превърнахме във вулкан, който не спира да изригва от 1700-те години.9

Човечеството е първата форма на живот, която едновременно общува с геоложкото време; един гигантски вулкан, един холокост на консумацията, една грешка във файловата система. И все пак тази необуздана консумация се проявява културно във все по-голямото усложняване и изработване на множество „начини на живот“ и уж безкрайни възможности и диференциации.

Да се изкара мисълта от нейното улавяне от моногамния модел, въпреки че пропагандата на слънчевата империя преминава през целия биологичен живот и човешката култура - включително недостатъчните варианти на теорията на геотравмата. Това е първата мисия на Негарестани - да разшири още повече теорията в премахване на статуса на слънцето като единствен „образ на външността“, като краен сингулярен хоризонт на целия живот. Слънцето не е абсолютът или бездната, а само локален блокаж, ограничение, сляпо петно, което затъмнява разпростирането на Земята в една по-обща космическа икономика, която я е произвела и която ще я консумира, заедно със слънцето.

За 3,5 милиарда години ядрото на застаряващото слънце става все по-горещо, причинявайки тежък парников ефект, който стерилизира цялата биосфера; външната му повърхност се охлажда, разширява се, за да обхване вътрешните планети. След 7 милиарда години земята се изплъзва от орбита, но отвъд малкия шанс, да бъде изхвърлена в „ледената пустота на дълбокия космос“, бива завлечена в ядрото на Слънцето, за да се изпари, като единственото и наследство е малкото количество гориво, което ще захрани прощалното сияние на червения гигант. Слънцето се превръща в „малък блок от водороден лед“; 100 трилиона години в бъдещето всички звезди изгарят, последвани от епоха, населена само от „дегенеративни останки“, които оцеляват отвъд края на звездната еволюция. 1040 години, космическата катастрофа на протонното гниене довежда до ерата на черните дупки, където единствените звездни обекти, останали са черни дупки, именно те „преобразуват масата си в радиация и се изпаряват с ледников темп“, а след това едва доловимата „тъмна ера“ населена от продукти на ядрени отпадъци, влизащи в безредни и все по-редки и безплодни случайни срещи.10

Космическата бездна е по-дълбока от слънчевата пещ. Моногамната връзка на Земята със слънцето е само една глава в епичен и странен разказ, който не намира своя кулминационен момент в унищожителен огнен ад.

И следователно, земните сюжети, разиграващи се в човешката психика, трябва да бъдат проследени отвъд най-малкия 4.5 милиона годишен живот на планетата. Травмата е много по-дълбока и по-странна, отколкото Чаленджър, Баркър или Ланд са предполагали.

Замислянето за тези ледени, неизбежни гледки на космическото време е вече, в известен смисъл, отиване отвъд геотравмата. Гледната точка на една достатъчно радикална екология, за да се възползва от тези извън-слънчеви есхатологии, пробива не само през земните грижи, но и „слънчевия хоризонт“, който управлява нашата мисъл на, както и за, Земята.

Както би казал Негарестани, „да бъдеш наистина земен не е същото като да бъдеш повърхностен“. Да бъдеш наистина земен означава да обхванеш смъртността на Земята и нейното отражение във вселената, извън местната икономическа връзка между слънцето и повърхността и. Да заменим моногамната релация между контингентната земя и необходимото и абсолютно слънце, около което се вие планетарният й път, с релация на множество между планетарното тяло и космическите условни обстоятелства, довели до неговото образуване. Една космо-химична конспирация, която работи чрез Земята и намира своята развратена съдба отвъд слънцето. Химиофилософия; геотравма е открита.

*

Така че сега знаете. Всичко беше един усукан заговор. Години наред те си мислеха, че всичко това е тяхна измислица. Но Комитетът им казваше какво да пишат …

Рекетът „Спекулативен Реализъм“ предостави перфектна възможност; възползвайки се от сега модното имагинерно, да се премахне ��еоретичната мисъл от човешкото въображаемо, от разказа и от възприятието. Чрез Негарестани ние бяхме способни да я инжектираме именно с елемента на разказа, който е, колкото и парадоксално да изглежда, неразделна част от процедурата. Сигнификацията не може да бъде смазана без следване на сюжети, които разказват все нови истории за Земята. Не е въпрос на използване на науката или на нова метафизика за изкореняване на подобни разкази, а в изграждането на наука на реални сюжети, каквато става геотравмата - в ръцете на Негарестани. Компулсивно-репететивните симптоми, които са човешката култура, не могат да бъдат преодоляни единствено чрез прецизно отнемане, до степен на редуктивно физическо, метафизично или релационно състояние. Подбудата на колективна шизоанализа трябва да продължи чрез разработването на експерименталните средства за „реална, афективна регресия“, за щателно декриптиране.

Съвсем безнадеждно е да се опитаме да проникнем директно в ядрото на патогенната организация. […] […] Ние самите предприемаме отварянето на вътрешните страти, напредвайки радиално, докато пациентът от друга страна се грижи за периферното разширение на работата.

Трябва да сдобием с част от логическата нишка, само чрез чието ръководство може да се надяваме да проникнем във вътрешността. 11

Разкопчай индивида, тръгни надолу по гръбнака и, към скалите, през желязната сърцевина, постигайки горяща иманация със слънцето и излизайки от другата страна, към неизвестното.

Преди всичко, „универсалистката“ реконструкция на теорията на травмата на Негарестани и непрекъснатото му преосмисляне на „Инсайдерът“ в още по-ксено-икономически план, трябва да бъдат разбрани вследствие на скорошната реапроприация на Комитета на труда на Ференци над причинността. За Ференци травмата не е дупка, пробита в органичното от външността. Този модел би рефлектирал само - твърде тясно - * емпиричната причина за теоретичното признаване на травмата. Нито пък дори (както в *Отвъд Принципа на Удоволствието) е основателно събитие, синонимно на конституцията на органичния индивид сам по себе си, и което стеснява пътя му към смъртта. Травмата е многовековна скука или вермикуларно обитаване на органичното от неорганичното:

неуслоеваемото присъствие на универсалния континум в регионалното поле, едно щабно, но отчуждаващо присъствие, сондирано и вложено в хоризонта под различни ъгли, условно, градационно, безкрайно. Ние наричаме този местен но неусвоим индекс на външността, който не може нито да бъде изгонен, нито да се реинтегрира в рамките на вътрешно-ориентирания хоризонт, Инсайдерът.12

Травмата за Ференци представлява дупки в сюжета, които трябва да бъдат отпушени, външни маршрути, които да бъдат изминати. Времето на травмата е променено. Геофилософията винаги е била химиофилософия: точно както бе необходимо, за да се взриви ограниченото и да се измъкне на политическата повърхност на Земята, и точно както тогава беше необходимо да се разбере очевидно стабилната повърхност като уловения поток и да се проникне в дълбините. Космическата теория на геотравмата сега е необходима, за да преминем през ядрото на Земята, само за да се избяга от задръстения му режим на травматично разслояване и да проведе разпита си по-нататък, или по-скоро според нов начин на разпространение.

Въпросът на Комитета е: кои практики, конспирации, теории, бунтове, от местната повърхност ще „помогнат на Земята да излюпи вътрешното си черно яйце“; кои сюжети ще помогнат за декриптиране на адресите на травматичните агенти, вече разбрани не като чужди тела, които нападат защитната мембрана на органичния индивид, нито дори като репресирани фрагменти от по-голяма жизненост; а като ксено-химични вътрешни инсайдери, Великите Древни чакащи да бъдат събудени. Какви ли стимули биха паснали на дразнителите, които ще ни прикачат към курц-градиент, опростявайки заплетените теми, които се появяват като симптоми на реалността, позволявайки ни да егресираме мечти, където лагуната на личната памет се влива в море от космическа травма?

Ръководен от мечтите си, той се движеше назад през възникващото минало, през поредица от все по-странни пейзажи, съсредоточени върху лагуната, всеки от които сякаш представляваше едно от собствените му гръбначни нива. Понякога кръгът на водата беше спектрален и жизнен, друг път слаб и мътен, брегът очевидно оформен от шисти, наподобяващи матово-металната кожа на влечуго. И все пак нежните плажове сияеха приветливо с лъскав карминов блясък, небето топло и безредно, празнотата на дългите пясъци тотална и абсолютна, изпълвайки го с изящно нежна мъка. Той копнееше това слизане през археопсихическото време да достигне своето заключение, потискайки знанието, че когато го завърши, външният свят около него щеше да стане извънземен и непоносим.13

Как е възможно революционният субект, чрез задълбочаване и разширяване на своите травми, да постигне топологична и категорична еквивалентност с универсалния абсолют? Подобно, как е възможно регионалният хоризонт - като сравнително отворен набор, изрязан от всеобщия абсолют - да намери своята еквивалентност с абсолютната мисъл, чрез задълбочаване на своя гео-философски синтез и разтягане на вградените си травми, разширявайки и усуквайки ги?14

Въпрос е на записване, както и на картографиране. Точно тук влиза Кейн. След като видите Атласа, ще знаете къде да отидете.

Комитетът по Плутоника трябваше да упражнява известен натиск, за да задвижи нещата.

За него няма нищо друго, освен да се задържи на първо място на периферията на психическата структура. Започваме карайки пациентът да ни каже какво знае и помни, докато в същото време вече насочваме вниманието му, преодолявайки по-леките му съпротиви чрез използването на притискателна процедура. Всеки път, когато отворим нова пътека, притискайки челото му, може да очакваме той да измине известно разстояние без ново съпротивление. След като сме работили по този начин известно време, пациентът започва като правило да си сътрудничи с нас.15

Впоследствие остава да видим как едновременно и ефективно, протичат тези различни задачи на шизоанализата.

*

И приключи. Едва по-късно всичко това ще придобие конкретен смисъл. Двойно-артикулираната маска се бе разкопчала и свлякла, както и ръкавиците и туниката, от които се лееха странни течности. Дезартикулиран, детериториализиран, Негарестани промърмори, че взема Земята със себе си.

Написано за 2011 Leper Creativity: Cyclonopedia Symposium. превод Н.Д. редакция М.Б. придружаващо видео: Изобретението на Реза Негарестани

Илюстрации

 1. От Fanged Noumena (Falmouth/NY: Urbanomic/Sequence, 2011).
 2. От Wikipedia изработена от Ilmari Karonen.
 3. Анимация от от филма Proteus (2004).
 4. 53-тата плоча от книгата ‘Kunstformen der Natur’(1904) на Ърнст Хекел изобразяваща организми класивицирани като Prosobranchia.

Анотации

 1. Акрецията е процесът чрез който планетите са се образували. През 60-те години на 20-ти век съветският астроном Виктор Сафранов предлага теорията си за акреция в слънчевата мъглявина, по конкретно той се е занимавал с орбитите на частици в елиптични траектории в слънчевата мъглявина, питайки с какво и с какво скорост би се случило при техният сблъсък. Откритието му е че микроскопичните частици с времето се скупчват в множества с структурата на снежинки, поддържана от между-ядрени (слабо атомни) сили. Тези миниатюрни частици прерастват до момента, в който гравитацията може да им повлияе и да ускори процесът на привличане на предмети извън техните орбити и в обекта до степен на не-линарно поведение. Процесът, който в началото е бавен, бързо достига положение в което има ниско количество големи обекти с малко количество между-планетни отпадъци, след преминаване в голяма достатъчно голяма за да доведе до гравитационно въздействие.
 2. Архай: Еона Архай е по-старият период в подразделениeтo на прекамбрийският период, около 4.6 билиона години в миналото. В този период планетата земя има много по-различен облик от днес, наподобяваща Венера. По това време Земята няма кислородна атмосфера, но се появяват първите анаеробни бактерии. Това е първият период в геоложкото време, в който Земята е изстинала до степен позволяваща образуването на скали и тектонични плочи. Вулканичната дейност е засилена с чести изригвания. По това време Земята е три пъти по-гореща, отколкото е днес.
 3. Великите Древни в.пр. от The Great Old Ones прадревните извънземни богове от трудовете на Х. П. Лъвкрафт.
 4. Вертиго също познат под имената Световъртеж и Шемет в България е игрален филм от 1958 г.на Алфред Хичкок стил психологически-трилър.
 5. Курц-градиент реферира към филма Апокалипсис Сега (Apocalypse Now) както и книгата на Джозеф Конрад Сърцето на Мрака (Heart of Darkness). За повече инфомация се отнесете към статията на Xenogothic “Anti-Praxis and the Kurtz-Gradient”.
 6. Мискатоникски Виртуален Университет в.пр. от Miskatonic Virtual University (MVU) - от Мискатонският Университет фигуриращ в трудът на Х. П. Лъвкрафт. МВУ е окултурен проект от 90-те, с тенсни връзки с CCRU както и тогава модерното хаос магия движение.
 7. Разходката или турът на коня е ред от движения/ходове на коня по шах поле, при който той докосва всички полета точно веднъж.
 8. Акрецията е процесът чрез който планетите са се образували. През 60-те години на 20-ти век съветският астроном Виктор Сафранов предлага теорията си за акреция в слънчевата мъглявина, по конкретно той се е занимавал с орбитите на частици в елиптични траектории в слънчевата мъглявина, питайки с какво и с какво скорост би се случило при техният сблъсък. Откритието му е че микроскопичните частици с времето се скупчват в множества с структурата на снежинки, поддържана от между-ядрени (слабо атомни) сили. Тези миниатюрни частици прерастват до момента в който гравитацията може да им повлияе и да ускори процесът на привличане на предмети извън техните орбити и в обекта до степен на не-линарно поведение. Процесът който в началото е бавен, бързо достига положение в което има ниско количество големи обекти с малко количество между-планетни отпадъци, след преминаване в голяма достатъчно голяма за да доведе до гравитационно въздействие.
 9. денудация: Процесът на оголване на скали породено от изветряване и отнасяне на разрушеният материал.
 10. Детритите са органичените материали получен от смъртта на организм или в резултат от неговата жизнена дейсностм.
 11. Машината на времето на Уелс от разказа “Машината на времето” на Хърбърт Уелс.
 12. Превръщане/ставане в животно в.пр. от becoming-animal от термина на Жил Длеюз и Феликс Гуатари.
 13. Фота Моргана е вид мираж, който може да се наблюдава като тънка линия над хоризонта. Кръстен на магьосницата от артуровата легенда, тя е често наблюдавана в Месинският пролив, легендата разказва че замъци или лъжливи острови създадени от магьосницата който са довеждали до смъртта на моряци пробващи се да ги достигнат.
 14. хиперверно: в.пр. от Hyperstition концепцията развита от Ник Ланд. Hyperstition е сливане на двете думи: hyper (хипер) и superstition (суеверие).

Библиография

 1. Sigmund Freud, The Psychotherapy of Hysteria (1895) 

 2. D. Barker, ‘Barker Speaks’, in N. Land, Fanged Noumena (Falmouth/NY: Urbanomic/Sequence, 2011) 

 3. D. Barker, ‘Barker Speaks’ 

 4. Freud, The Psychotherapy of Hysteria 

 5. D. Barker, ‘Barker Speaks’ 

 6. D. Barker, ‘Barker Speaks’ 

 7. Dr. Bodkin’s Journal. 

 8. D. Barker, ‘Barker Speaks’ 

 9. Alan Weisman, The World Without Us

 10. See F. C. Adams ‘Long-term astrophysical processes’, in N. Bostrom, M. M. Cirkovic (eds.) Global Catastrophic Risks (Oxford: Oxford University Press, 2008). 

 11. Freud, The Psychotherapy of Hysteria 

 12. Reza Negarestani, On the Revolutionary Earth. 

 13. Dr. Bodkins’ Journal 

 14. Reza Negarestani, On the Revolutionary Earth. 

 15. Freud, The Psychotherapy of Hysteria